obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Ďakujeme za hodnotné dielo

Obec Starina  privítala 4.1.2020 svoju prvú publikáciu  ,,Starina. Ľudia  a dejiny“ ktorej autorom je už nebohý František Dancák. Tento deň bol pre Starinu výnimočný. Radovalo sa nás veľa, v cerkvi i v kultúrnom dome.

Knihu posvätili  o.Terkanič, o.Krajňak i o. Miroslav Dancák. Slávnostná udalosť začala o 13.hod. svätou liturgiou v Chráme sv. archanjela Michala v Starine . Je nám veľmi ľúto, že tejto krásnej udalosti  sa nedožil autor knihy otec František Dancak, ktorého nám ,, sprítomňoval“ otec Miroslav Dancák. V liturgických spevoch nás prišli podporiť zo Starej Ľubovne Marcela Romaňaková, Eva Urbaňaková, Lucia Zakutná,. Spevy koľad v cerkvi sa niesli v jednote  hlasov a  tónov gitary, flauty i kláves Daniela Lazorčáka i Kristíny Majerničkovej…..Ďakujeme. Je nám veľkou cťou, že účasť na posviacke či už v zastúpení duchovných otcov či obyvateľov obce i rodákov  bola tak bohatá. Prišli rodáci z ďaleka. Z Bratislavy, Piešťan, Senice, Košíc, Popradu, Prešova….. Ďakujeme.

V kultúrnom dome  sme sa tiež všetci radovali z tak vzácnej udalosti.  Spolu so speváckym zborom pri Mestskej organizácii Jednoty dôchodcov v Starej Ľubovni pod vedením pani Oľgy Murínovej sme spievali krásne  rusínske pesničky. Všetkým veľmi chutil domáci chlieb (Pasca), ktorý sme ponúkali ako ,,STARINSKÚ VZÁCNOSŤ.  Napiekla  nám ho pani Viktória Markovičová. Srdečná vďaka pani Viktória.

Srdečné pozdravy sme prostredníctvom syna Martina s manželkou poslali Ing. Janovi Dipiriakovi, ktorý sa zo zdravotných dôvodov posviacky nemohol zúčastniť. Ďakujeme za Vašu myšlienku o knihe, ďakujeme za Vašu prácu na tvorbe tejto knihy. Ďakujem zostavovateľom knihy za jej  prípravu do tlače, o. Gradošovi za grafickú úpravu,  Mgr. Alene Malastovej za jazykovú úpravu, sponzorom za podporu i pomoc.  

Som veľmi rada, že s prípravami na slávnosť ste nám pomohli  - Stariňania. Či už pri upratovaní, pri  technických prácach, pri príprave i obsluhe občerstvenia, ozvučení, propagácii udalosti. Ďakujem Vám. Ďakujem Petrovi Solotrukovi, Štefanovi Pankuchovi,  Darine Pankuchovej, Márii Solotrukovej, Petrovi Olejníkovi, Inge Guľašovej, Štefanovi Mikitovi, Milanovi  Dopiriakovi, Matušovi Dopiriakovi, Danielovi Lazorčákovi, Nikole Mikitovej, Márii a Milanovi Lissyovým.

Starina má úžasné dielo, ktorým sa môže pochváliť a predovšetkým čerpať z neho pre odovzdávanie odkazu pre ďalšie generácie.

Želám všetkým nám čitateľom, aby sme  tam našli to, čo je pre každého z  nás vzácne. Či už to budú fakty, ktoré prispejú k poznaniu histórie našej obce, príbehy i spomienky, ktoré budú  inšpirovať  k odovzdaniu  tým, ktorých mame radi.

Verím, že   pre viacerých  z Vás bude táto kniha inšpiráciou pre ďalšie hľadanie a zostavovanie nových i zabudnutých informácii, aby tam našli miesto všetci, ktorí sa budú chcieť podeliť  so svojimi príbehmi i zásluhami,  preto všetkým prajem veľa zdravia a odhodlania pre tvorbu.

 Ďakujem.

Ing. Jana Kolejová, starostka 

 

VYDANIE TEJTO PUBLIKÁCIE PODPORILI


Mgr. Gabriel Beskyd, Prešov

PhDr. Oľga Glosíková, DrSc. Prešov

Ing. Ján Orlovský, Stará Ľubovňa

Štefan Lukačovský, Stará Ľubovňa

Ing. Jana Kolejová, Starina

Dedinky v údolí, o. z., Stará Ľubovňa

zenit,v.o.s.

Ing. Martin Dopiriak, Anežka Dopiriaková, Stará Ľubovňa

Kamenárstvo Batmend, Továrenská 33, 064 01 Stará Ľubovňa

MA Schelling Slovakia s.r.o., Perínska cesta 289, 044 58 Kechnec Ing. Štefan Čabra

Autoservis – pneuservis
Vladimír Ochotnícky, Anna Ochotnícka, Stará Ľubovňa

Pavel Jeleň – Penzión a reštaurácia U JELEŇA Námestie sv. Mikuláša 22, Stará Ľubovňa

PhDr. Anna Lazorčáková, Stará Ľubovňa

Daniel Lazorčák, Stará Ľubovňa

Milan Filičko – Armakov, Stará Ľubovňa

VV GYN,s.r.o.
MUDr. Vladimír Vatraľ, Ľudmila Vatraľová, Stará Ľubovňa

ELiSystém s.r.o.
Jozef Spišiak, Ing. Ivan Dzubina, Stará Ľubovňa

Ing. Jaroslav Murín, Poprad

Tinea, Miroslava Orlovská, Nová Ľubovňa

 

 ĎAKUJEME