obec Starina

Úradná tabuľa / Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

 

MENOVANIE

ZAPISOVATEĽKY MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 

V zmysle § 169, ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

menujem

 

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Starina pre voľby do

orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10. novembra 2018

 

Mgr. Helenu Solotrukovú.

 

 

Kontakt:

Telefón: 0944 236 945

Email: solotrukovah@gmail.com

Sídlo: Starina 38, 065 46

 

 

 

 

 

 

V Starine, dňa 27. 08. 2018

 

 

 

 

                                                                                                     

              

                                                                                                     Mgr. Štefan Lazorčák

 zástupca starostu obce