obec Starina

Úradná tabuľa / Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

 

 

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Starina pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022

 

                                                           menujem                                                                               

 

Ing. Nikolu Mikitovú, trvale bytom 065 46 Starina 24, tel. číslo 0911 619 901,                                                                                           emailová adresa: mikitovanika@gmail.com.

 

 

V Starine, dňa 07. 07. 2022

 

              

                                                                                                  Mgr. Štefan Lazorčák

                                                                                                 zástupca starostu obce