obec Starina

Úradná tabuľa / Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie o miestnej dani

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie o miestnej dani