obec Starina

Úradná tabuľa / Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácii

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácii