obec Starina

Úradná tabuľa / Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Relácia o vykonaní orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Vážení občania!

Besnotu voľne žijúcich zvierat je možné tlmiť orálnou vakcináciou líšok.

Státna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje 46. sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote.

Program stanovuje cieľ udržať Štatút Slovenskej republiky ako krajiny bez výskytu besnoty.

„Jesenná kampaň 2022” orálnej vakcinácie líšok proti besnote bude spolufinancovaná Európskou úniou na základe Rozhodnutia o finančnom príspevku schvaľujúce národné programy a pridružené financovanie do ýšky 75 % nákladov na laboratórne testy, nákup a distribúciu očkovacej látky a jednorazovú platbu za voľne žijúce zviera, z ktorého sa odobrala vzorka.

Termín orálnej vakcinácie — pokladanie vakcinačných návnad sa vykoná letecky v dňoch 05. až 28. októbra 2022. Posun termínu je možný podľa vývoja počasia.

Vakcinačné návnady, ktoré budú pokladané lietadlami, sú čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie.

Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka obsahujúca vakcinačnú látku.

Obsah tobolky je načervenalej farby a tobolka je označená viacjazyčnou potlačou Pozor— vakcína proti besnote”.

Rozloženie návnad lietadlami bude vykonávané z sýšky 150 metrov nad terénom pri rýchlosti 150 km/hod. v dvoch letových líniách navzájom vzdialených 500 metrov tak, aby na kilometer štvorcový bolo umiestnených 26 vakcinačných dávok.

Pri leteckom pokladaní budú vynechané územia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady a pásma ochrany prírody, kde nie je možné lietať v požadovanej výške.

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod. Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov.

Pri náleze vakcinačnej návnady s ňou nemanipulujte a urýchlene opustite miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.

V prípade kontaktu vakcinačnej návnady so sliznicou úst, nosa alebo očí je potrebné ihneď vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôldadne umyť vodou a mydlom.

Regionálna veterinárna a potravinová správa

                                                 Stará Ľubovňa