obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018.

Obecné zastupiteľstvo v Starine podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 2 zo dňa 16. 08. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Starine bude mať celkom 3 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Starine dňa 16. 08. 2018

Mgr. Štefan Lazorčák, zástupca starostu obce