obec Starina

Úradná tabuľa / Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Starina
dňa 29.6.2022 od 20.00 hod.

 

  1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva

  2. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

  3. Schválenie zámeru odpredaja majetku obce

  4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021

  5. Vyslovenie súhlasu zaradenia časti úseku cesty III/3143 do cestnej siete miestnych ciest obce Starina

 

V Starine, 26.6.2022

 

Mgr. Štefan Lazorčák

Obec Starina

zástupca starostu obce