obec Starina

Úradná tabuľa / Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 7.7.2022

Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Starina
dňa 7.7.2022 od 13.00 hod.

 

  1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva

  2. Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

  3. Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva

  4. Vzatie na vedomie informácie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov územnej samosprávy


 

V Starine, 4.7.2022


 

Mgr. Štefan Lazorčák

Obec Starina

zástupca starostu obce