obec Starina

Úradná tabuľa / Pozvánka na rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Starina dňa 16.05.2023 od 08.00 hod.

Pozvánka na rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Starina

 dňa 16.05.2023 od 08.00 hod.

 

 

 

 

Pozvánka

 

 

 

V zmysle §13 ods. 4 písm. a zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starine na  deň 16.05.2023  so začiatkom o 08.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Starine

 

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Anna Lazorčáková

                                                                                                    zástupkyňa starostu obce

 

 

 

 

 

V Starine, 12.05.2023