obec Starina

Úradná tabuľa / Pozvánka na rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Starina dňa 22.02.2023 od 12:30 hod.

 

Pozvánka na rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Starina

 dňa 22.02.2023 od 12:30 hod.

 

Pozvánka

 

V zmysle §13 ods. 4 písm. a zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

zvolávam 

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starine na  deň 22.2.2023  so začiatkom o 12.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Starine 

 

                                                                                                    PhDr. Anna Lazorčáková

                                                                                                     zástupkyňa starostu obce

 

V Starine, 18.02.2023