obec Starina

Úradná tabuľa / Pozvánka na rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Starina  dňa 29.06.2024 od 19.30 hod.

Pozvánka na rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Starina

 dňa 29.06.2024 od 19.30 hod.

 
 
Pozvánka

 
 
V zmysle §13 ods. 4 písm. a zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
 

zvolávam

 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starine na  deň 29.06.2024  so začiatkom o 19.30 hod.
v priestoroch Obecného úradu v Starine.
 
                                                                                                

                                                                                                    Ing. Jarmila Čandová
                                                                                                       poslankyňa oz     

V Starine, 25.06.2024