obec Starina

Úradná tabuľa / Pozvánka na rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Starina dňa 31.05.2024 od 18.00 hod.

Pozvánka na rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Starina

 dňa 31.05.2024 od 18.00 hod.

 

 

Pozvánka

 

 

V zmysle §13 ods. 4 písm. a zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Starine na  deň 31.05.2024  so začiatkom o 18.00 hod.

v priestoroch Obecného úradu v Starine.

 

                                                                                                 

                                                                                                    Ing. Jarmila Čandová

                                                                                                       poslankyňa oz

 

 

 

V Starine, 26.05.2024