obec Starina

Úradná tabuľa / Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

 

POZVÁNKA

 

 

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. 04. 2019 /sobota/ o 19.00 hod. na obecnom úrade v Starine.

 

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesenia
  3. Informovanie o podaných projektoch
  4. Spolufinancovanie schválených projektov
  5. Rôzne - diskusia
  6. Ukončenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                          Ing. Jana Kolejová

         starostka obce