obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Súťaž o najkrajšiu fotografiu rusínskej obce

Dorohŷ Stariňankŷ, dorohŷ Stariňane,

Okruhlŷj stil Rusyniv Sloveňska vŷhovosiv suťaž o najkrajšu fotku rusynskoho seva. Takto Vas chceme vŷzvaty, žeby ste ša zapojili do suťaži i vkazali jedno z najstaršŷch rusynskŷch sev v okreši Stara Ľubovňa. Fotografiju s tematikov jari treba posvaty do 10.6.2020. Ďaľšŷ informaciji najdete na  https://okruhly-stol.sk/wp-content/uploads/2020/05/Fotosutaz.pdf. Prosime o posvaňa kopiji fotografiji na adresu starosta@starina.sk.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Milé  Stariňanky, milí Stariňania,

Okrúhly stôl Rusínov Slovenska vyhlásil súťaž o najkrajšiu fotografiu rusínskej obce.  Zapojme sa do súťaže a zviditeľníme tak  našu Starinu ako  jedno z najstarších rusínskych obcí v okrese Stará Ľubovňa. Fotografiu s tématikou jari je potrebné poslať do 10.6.2020. Bližšie informácie nájdete na https://okruhly-stol.sk/wp-content/uploads/2020/05/Fotosutaz.pdf.  Odoslanú fotografiu v kópii, prosím, pošlite aj na adresu starosta@starina.sk.