obec Starina

Úradná tabuľa / Určenie volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Starina schvaľuje 1 volebný obvod pre celú obec Starina, t.j. volebný obvod č. 1 pre voľby do obecného zastupiteľstva, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022 a počet poslancov, ktorý sa má zvoliť vo volebnom obvode č. 1 sú 3 poslanci.

 

 

V Starine, dňa 07. 07. 2022       

 

 

                                                                                                      Mgr. Štefan Lazorčák

                                                                                                     zástupca starostu obce