obec Starina

Úradná tabuľa / Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

 

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

v roku 2022

 

 

 

 

 

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku

2022 sa určuje 1 volebný okrsok, a to volebný okrsok č. 1.

 

        Volebná miestnosť je zasadacia miestnosť na Obecnom úrade v Starine, Starina 39, 065 46,

        tel. číslo: 0911 016 620.

 

 

 

         V Starine, dňa 24. 07. 2022        

 

                      

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Štefan Lazorčák

                                                                                                     zástupca starostu obce