obec Starina

Úradná tabuľa / Určenie volebných okrskov a volebných miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10. 11. 2018

 

 

 

 

Určenie volebných okrskov a volebných miestnosti

pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10. 11. 2018

 

 

 

 

 

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí Starina sa určuje 1 volebný okrsok, a to volebný okrsok

č. 1.

 

        Volebná miestnosť je zasadacia miestnosť na Obecnom úrade v Starine, Starina 39, 065 46.

        Č. tel.: 052/43 94 166, mobil: 0902 670 377.

 

 

 

         V Starine, dňa 11. 09. 2018        

 

                      

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Štefan Lazorčák

                                                                                                   zástupca starostu obce