obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

         OBEC STARINA

 

 

 

Obec Starina v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Starina

za rok 2019 je 35,66  %.

 

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu  a objemného odpadu na skládku odpadov je 13 €/t.

 

 

Dátum zverejnenia: 28.02.2020

 

 

                                                                                 

___________________

      Ing. Jana Kolejová

         starostka obce