obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

         OBEC STARINA

 

 

Obec Starina v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Starina

za rok 2020 je 31,58 %.

 

Sadzba poplatku pre rok 2021 (od 01.03.2021 do 28.02.2022) za uloženie zmesového komunálneho odpadu  a objemného odpadu na skládku odpadov je vo výške 22 €/t.

 

 

Dátum zverejnenia: 26.02.2021

 

 

                                                                                 

___________________

     Ing. Jana Kolejová

        starostka obce