obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Vianočný pozdrav

Vážení Stariňania,

už len niekoľko dní nás delí od najkrajších Sviatkov roka. Sviatkov, ktoré sú poznamenané pokojom, porozumením, srdečnosťou, láskou, stretávaním sa s blízkymi. Vychutnajme si ich so všetkým čo k ním patrí - krásne zvyky a tradície, ktoré sme zdedili po svojich rodičoch. Nech Štedrý večer zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti. 

Nech v príjemnom teple domova znejú vianočné koledy a modlidby, ako poďakovanie sa za odchádzajúci rok i prosba za zdravie našich rodín a spokojnosť všetkých blízkych i priateľov. Niekde, možno i ako spomienka na tých, po ktorých zostalo prázdne miesto pri stole.

V mene poslancov i v mene svojom Vám prajem POŽEHNANÉ a VESELÉ Vianoce.

 

Vinčujú Vám vinčujú na toto Bože narodžiňa, 

žeby ša nám dav Pán Boh dočekaty

druhoho Božoho narodžiňa,

hojnišy  ročky, zdravšy, vešiľšy 

jak toty byli, što sme jich prežili,

to Vám vinčujú i žyču.

Christos raždajetsja!

 

Ing.Jana Kolejová

starostka obce