obec Starina

Úradná tabuľa / Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o určení a názve verejných priestranstiev, o vytváraní životného prostredia, ochrane verejného poriadku a zelene v obci

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o určení a názve verejných priestranstiev, o vytváraní životného prostredia, ochrane verejného poriadku a zelene v obci