obec Starina

Úradná tabuľa / Všeobecné záväzné nariadenie č. 5, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Starina

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Starina