obec Starina

Úradná tabuľa / Všeobená informácia o pozemkových úpravách v k. ú. Starina

Všeobená informácia o pozemkových úpravách v k. ú. Starina