obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Vydali sme knihu o našej obci

 

Vážení obyvatelia obce, milí rodáci,

som veľmi rada, že naša malá obec Starina privítala prvú publikáciu s názvom Starina. Ľudia a dejiny. Jej hlavným  autorom je dnes už nebohý o. František Dancák. Venoval jej svoj drahocenný čas. Veľmi si to vážim a ďakujem. Ďakujem aj Ing. Jánovi Dopiriakovi, ktorý bol iniciatorom tejto publikácie a spolu s PhDr. Annou Lazorčákovou a Ing.Martinom Dopiriakom ju obohatili predovšetkým  o kapitolu  starinských ľudí a pripravili ju na  vydanie. Obec Starina sa ujala iniciatívy vydavateľa  tejto knihy, financovania a jej propagácie. Veĺkú časť finančných prostriedkov sme získali z Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom poskytnutej dotácie. Publikáciu  podporilo mnoho sponzorov, či už finančne alebo svojou prácou. Všetkým srdečne ďakujem.

Verím, že pre ľudí našej obce i ľudí a ich potomkov, ktorí z nej síce fyzicky  odišli žiť do rôznych kútov sveta, ale srdcom ostali verní Starine, bude nevyčísliteľnou hodnotou. Hodnotou, ktorú  budú počas života odovzdávať „vo šviti“ svojim deťom i ďalším generáciám, aby aj vďaka nej  šírili hrdosť na tento krásny kút zeme na slovensko-poľských hraniciach, aby s láskou a hrdosťou spomínali i na ľudí, ktorí tu žili, na husté lesy, polia a lúky, na kvietky s ich neopísateľnou vôňou, na spev vtákov, žblnkot potôčika, ktorý preteká cez našu malebnú obec. Bude  hodnotou, ktorá rodákov  aspoň pomyselne vráti na rodičovský dvor, pripomenie dotyk matkiných hladiacich dlaní i uchu lahodiacu rusínsku reč. Vydanie tejto publikácie chce prispieť k plnšiemu poznaniu dejín a súčasnosti obce a jej obyvateľov. Publikácia ponúka čitateľovi stručnú históriu  našej neveľkej obce Starina, ktorú  začala písať v roku 1352. Ponúka prierez udalostí  v školstve, náboženskom živote, sprevádza takými udalosťami ako vysťahovalectvo,  druhá svetová vojna. Popisuje budovanie obce i jej zmenu. Prináša stručné informácie o živote ľudí, ktorí pochádzajú z obce a svojim životom prispeli k dobrém menu obce. Svojimi spomienkami na život v nej  prispeli aj  samotní rodáci. Publikácia je doplnená bohatou fotodokumentáciou.

Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tvorbe a vydaniu tejto knihy.  

Prajem vám, aby  čas strávený pri jej čítaní bol pre Vás príjemný a obohacujúci.

 Ing.Jana Kolejová, starostka obce

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja