obec Starina

Úradná tabuľa / Zámer na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce priamym predajom

Zámer na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce  priamym predajom