obec Starina

Úradná tabuľa / Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum v roku 2023

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena     

 a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum v roku 2023

 

 

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

 do okrskovej volebnej komisie pre referendum v roku 2023 je starosta@starina.sk.

 

 

 

 

 

V Starine, dňa 13. 11. 2022                               

 

 

 

                                                                                                         Štefan Solotruk

                                                                                                     zástupca starostu obce