obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

 

ZVEREJNENIE

E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU PRE VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2020

 

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je

starosta@starina.sk.

 

 

 

 

 

V Starine, dňa 08. 01. 2020                               

 

 

 

                                                                                                     Ing. Jana Kolejová

                                                                                                       starostka obce