obec Starina

Úradná tabuľa / Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

 

ZVEREJNENIE

ELEKTRONICKEJ ADRESY NA DORUČOVANIE ŽIADOSTÍ O VOĽBU

POŠTOU PRE VOĽBY DO NR SR 2020

 

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

je starosta@starina.sk.

 

 

 

 

 

V Starine, dňa 22. 10. 2019                               

 

 

 

                                                                                                     Ing. Jana Kolejová

                                                                                                         starostka obce