obec Starina

Úradná tabuľa / Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10. novembra 2018

ZVEREJNENIE

EMAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE A OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE  PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, KONANÉ DŇA 10. NOVEMBRA 2018

 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

 do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10. novembra 2018 je

starosta@starina.sk.

 

 

 

 

 

V Starine, dňa 27. 08. 2018                                

 

 

 

                                                                                                   Mgr. Štefan Lazorčák

                                                                                                   zástupca starostu obce