obec Starina

Úradná tabuľa / Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

 

 

 

 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena

a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy

obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

 

 

 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

 do okrskovej volebnej komisie pre voľby do  orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov

samosprávnych krajov v roku 2022 je starosta@starina.sk.

 

 

                             V Starine, dňa 24. 07. 2022                                

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Štefan Lazorčák

                                                                                                    zástupca starostu obce