obec Starina

Úradná tabuľa / Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 23. marca 2024

 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena

a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta

Slovenskej republiky dňa 23. marca 2024

 

 

 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej

 

volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 23. marca 2024

 

je starosta@starina.sk.

 

 

 

        V Starine, dňa 20.01.2024                               

 

 

                                                                                                     PhDr. Anna Lazorčáková

                                                                                                     zástupkyňa starostu obce