obec Starina

Úradná tabuľa / Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

 

 

 

 

ZVEREJNENIE

EMAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2019

 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

 do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je

starosta@starina.sk.

 

 

 

 

 

V Starine, dňa 30. 01. 2019                               

 

 

 

                                                                                                         Ing. Jana Kolejová

                                                                                                           starostka obce