obec Starina

Úradná tabuľa / Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

ZVEREJNENIE

EMAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE ŽIADOSTI O VYDANIE

HLASOVACIEHO PREUKAZU PRE VOĽBY DO EURÓPSKEHO

PARLAMENTU V ROKU 2019

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do

 Európskeho parlamentu v roku 2019 je

starosta@starina.sk.

 

 

 

 

 

V Starine, dňa 04. 04. 2019                               

 

 

 

                                                                                                     Ing. Jana Kolejová

                                                                                                         starostka obce