obec Starina

Úradná tabuľa / Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho

preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby

do Európskeho parlamentu v roku 2024 je starosta@starina.sk.

 

        V Starine, dňa 24.03.2024                               

 

                                                                                                     PhDr. Anna Lazorčáková

                                                                                                     zástupkyňa starostu obce