obec Starina

Úradná tabuľa / Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 23. marca 2024

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho

preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 23. marca 2024

 

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta

Slovenskej republiky dňa 23. marca 2024 je starosta@starina.sk.

 

 

 

         V Starine, dňa 20.01.2024                               

 

 

                                                                                                     PhDr. Anna Lazorčáková

                                                                                                    zástupkyňa starostu obce