obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

 

 

 

 

ZVEREJNENIE

EMAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2019

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je

starosta@starina.sk.

 

 

 

 

 

V Starine, dňa 11. 02. 2019                               

 

 

 

                                                                                                     Ing. Jana Kolejová

                                                                                                         starostka obce