obec Starina

Úradná tabuľa / Zverejnenie informácie pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. februára 2024 pre voľbu starostu obce Starina

       Pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. februára 2024 pre voľbu starostu obce Starina zverejňujeme tieto 

       informácie:

 

Volebný obvod 1.

 

Voľba starostu obce.

 

Kandidátne listiny je možné podávať do 12.12.2023 do 24:00 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie:

 

Ing. Nikola Mikitová, trvale bytom 06546 Starina 24 poštou alebo osobne po telefonickom dohovore na

tel. čísle 0911 619 901.

 

 

 

 

         V Starine, dňa 12.11.2023       

 

                      

                                                                                                     PhDr. Anna Lazorčáková

                                                                                                    zástupkyňa starostu obce