obec Starina

Úradná tabuľa / Zverejnenie kandidátov na poslancov v obci Starina pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

 

 

Zverejnenie kandidátov na poslancov v obci Starina

pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

 

 

 

 

 

Kandidáti na poslancov v obci Starina pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022:

 

 

Ing. Jarmila Čandová

 

PhDr. Anna Lazorčáková

 

Štefan Solotruk

 

 

 

 

V Starine, dňa 09. 09. 2022    

 

                      

 

 

 

                                                                                                           Štefan Solotruk

                                                                                                      zástupca starostu obce