obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa / ZVEREJNENIE počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

ZVEREJNENIE počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Počet obyvateľov Obce Starina ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. k 10. 07. 2018 bol 49.

V Starine, dňa 16. 08. 2018

Mgr. Štefan Lazorčák
zástupca starostu obce