obec Starina

Úradná tabuľa / Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 9. septembra 2023

 

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE KU DŇU VYHLÁSENIA

VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 9. SEPTEMBRA 2023

 

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 9. septembra 2023 je 52.

 

 

 

V Starine, dňa 26.05.2023

 

 

                                                                                                              PhDr. Anna Lazorčáková

                                                                                                              zástupkyňa starostu obce