obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa

Informačná povinnosť obce ako prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov

Informačná povinnosť obce ako prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov

Prejsť na článok*

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Starine

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Starine

Prejsť na článok*

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Starina

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Starina

Prejsť na článok*