obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10. novembra 2018

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konané, dňa 10. novemnra 2018

Prejsť na článok*

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Prejsť na článok*

ZVEREJNENIE počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Prejsť na článok*