obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Prejsť na článok*

ZVEREJNENIE počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Prejsť na článok*

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Prejsť na článok*