obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Úradná tabuľa

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva

Oznam o zasadnutí obecného zastupiteľstva

Prejsť na článok*

Návrh Dodatku Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Starina

Návrh Dodatku Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Starina

Prejsť na článok*

Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra

Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra

Prejsť na článok*