obec Starina

Úradná tabuľa

Informačná povinnosť obce ako prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov

Informačná povinnosť obce ako prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov

Prejsť na článok*

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Starina

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Starina

Prejsť na článok*

Určenie volebných okrskov a volebných miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10. 11. 2018

Určenie volebných okrskov a volebných miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10. 11. 2018

Prejsť na článok*