obec Starina

Úradná tabuľa

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Starina

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Starina

Prejsť na článok*

Záverečný účet Obce Starina za rok 2022

Záverečný účet Obce Starina  za rok 2022

Prejsť na článok*

Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Starina dňa 16.05.2023 od 08.00 hod.

Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Starina  dňa 16.05.2023 od 08.00 hod.

Prejsť na článok*