obec Starina

Úradná tabuľa

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie o miestnej dani

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie o miestnej dani

Prejsť na článok*

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prejsť na článok*

Zverejnenie informácie pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. februára 2024 pre voľbu starostu obce Starina

Zverejnenie informácie pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. februára 2024 pre voľbu starostu obce Starina

Prejsť na článok*