obec Starina

Úradná tabuľa

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Prejsť na článok*


Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Prejsť na článok*