obec Starina

+421 052 439 41 66 starosta@starina.sk facebook

Pozemkové spoločenstvo

Termín zasadnutia valného zhromaždenia: 22.6.2019 o 13,00 hod.

Názov spoločenstva: Urbárska a želiarska spoločnosť obce Starina, pozemkové spoločenstvo

Počet členov: 172
Obhospodarovaná výmera: 238,7512006 m2
Vznik: rok 1996

Členovia volených orgánov spoločenstva:
Predseda spoločenstva - Mgr. Štefan Lazorčák, tel. 0902670377,  mail: adv.lazorcak@gmail.com
Podpredseda spoločenstva - Štefan Solotruk, tel. 0902196907
Člen výboru - Mgr. Matúš Murín
Člen výboru - Adrián Kormaník
Člen výboru - Mgr. Michal Šipoš

Člen dozornej rady - Jaroslav Vencurik
Člen dozornej rady - Ján Solotruk
Člen dozornej rady - Ján Lissý

Dokumenty:

Zmluva o spoločenstve schválená dňa 29.11.2013
Stanovy spoločenstva schválené dňa 29.11.2013

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2017
Správa o kontrole plnenia uznesení prednesená na valnom zhromaždení dňa 17.12.2017
Správa o činnosti spoločenstva prednesená na valnom zhromaždení dňa 17.12.2017

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2016
Správy prednesené na valnom zhromaždení dňa 28.08.2016

Podpísané zmluvy na výkup dreva:
Spoločenstvo nedisponuje súhlasom na zverejnenie v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. - zabezpečujeme

Preberacie protokoly:
Preberací protokol zo dňa 13.06.2018