obec Starina

Úradná tabuľa

Všeobená informácia o pozemkových úpravách v k. ú. Starina

Všeobená informácia o pozemkových úpravách v k. ú. Starina

Prejsť na článok*


Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľností

Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľností

Prejsť na článok*