obec Starina

Úradná tabuľa

Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Starina dňa 22.12.2022 od 19.00 hod.

Program rokovania obecného zastupiteľstva obce Starina  dňa 22.12.2022 od 19.00 hod.

Prejsť na článok*

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 - návrh zmeny VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Starina

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 - návrh zmeny VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Starina

Prejsť na článok*

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 - návrh zmeny VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Starina

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 - návrh zmeny VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Starina

Prejsť na článok*